Anglès > Adults

Informació curs 2018 – 2019

Nivell adreçat a alumnes adults. 

Descripció / Objectius

Els cursos per a adults van des d’un nivell inicial als més avançats, seguint la progressió marcada per la normativa europea (CEFR). El nostre objectiu és dotar l’alumne de les estratègies i coneixements necessaris per poder utilitzar la llengua anglesa amb èxit tant en el seu entorn acadèmic i laboral com en l’àmbit personal. La nostra metodologia es basa en la immersió lingüística, una nombre  reduït  d’alumnes per grup (fins a 8) i la motivació de l’estudiant cap a la pràctica i l’aprenentatge de l’idioma.

Els diferents nivells estan dividits en dos cursos cada un, però sempre dependrà de l’alumne i de la seva motivació el progrés en el nivell de l’idioma

És important recordar que el Marc Comú Europeu  de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès. Comprèn 6 nivells de referència: tres blocs (nivell bàsic o A, independent o B i competent o C) que es divideixen al seu torn en dos subnivells, 1 i 2.

Nivells acadèmics: Tenim 6 nivells d’anglès per a adults, que comprenen des del principiant (A1) fins al perfeccionament (C2). Durant l’any, s’imparteixen 2 o 3  hores de classe a la setmana, ja sigui durant el mateix dia o repartit en dos dies. A cada un dels nivells es treballa progressivament la gramàtica i el vocabulari i, a més, es desenvolupen les competències dels alumnes en comprensió lectora, expressió escrita , comprensió oral  i, sobretot, expressió oral. A més, es realitzen deures cada setmana i exàmens regularment.

Titulacions oficials: Els cursos inclouen la preparació per als exàmens de la Universitat de Cambridge – First, Advanced i Proficiency. I l’examen d’Oxford.  A més, al final de cada curs, els alumnes que aprovin rebran un certificat de curs corresponent a les hores realitzades acreditant el seu nivell segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Cursos específics: També oferim cursos especials de conversa per a estudiants que vulguin millorar la seva fluïdesa oral, així com cursos específics de preparació per als exàmens oficials de Cambridge: PET(B1), FCE (B2), CAE(C1) i Proficiency (C2).

Prova de nivell: Es fa una prova de nivellper tal de saber si l’alumne progressa en l’adquisició de l’idioma.

Bonificació dels cursos: Si l’alumne treballa  en una empresa, es pot subvencionar el  curs mitjançant la Fundació Tripartida per a la Formació i l’Ocupació (FTFE). Cal sol·licitar informació al respecte.

Els cursos s’imparteixen de setembre a juny durant l’any acadèmic, amb un mínim de 3 un màxim de 8 alumnes. 

A1 / A2

El nivell A2 correspon a usuaris bàsics de l’idioma, és a dir, usuaris capaços de comunicar-se en situacions quotidianes amb expressions d’ús freqüent i utilitzant vocabulari elemental.

GrupCursDiesHores
AD A1 1A1Dimecres19 – 21
AD A2 2A2Dimecres19 – 21

B1

Actualment, aquest nivell és imprescindible per a poder obtenir qualsevol grau universitari.

Aquest nivell  correspon a usuaris independents amb l’idioma, és a dir, que compten amb la fluïdesa necessària per comunicar-se sense esforç amb parlants nadius.

GrupCursDiesHores
AD B1 3B1Dimecres19:30 – 21:30
B1-E 1B1 ExamenDLL + DC9 – 10:30
B1-E 2B1 ExamenDLL + DC20 – 21:30
B1-E 3B1 ExamenDM + DJ20 – 21:30
B1-E 4B1 ExamenDissabte10 – 13

CURSOS LOW COST: Preu reduït, fins a 12 alumnes (mínim 5) i horaris establerts

B2

El nivell B2 correspon a usuaris independents amb l’idioma, és a dir, que compten amb la fluïdesa necessària per comunicar-se sense esforç amb parlants nadius. És important recordar que el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès.

GrupCursDiesHores
B2.2 1B2.2DLL + DC10:30 – 12
B2.2 2B2.2Dilluns17:30 – 19:30
B2.2 3B2.2DLL + DC17:30 – 19
B2.2 4B2.2DLL + DC19:30 – 21
B2.2 5B2.2DM + DJ17:30 – 19
B2.2 6B2.2DM + DJ19:30 – 21
B2.2 7B2.2DLL + DC20 – 21:30
B2.2 8B2.2Divendres17:30 – 19:30
B2.2 9B2.2Dissabte10 – 13
GrupCursDiesHores
AD B2 4B2+Dimecres19 – 21
PREP B2 1Preparació B2Dimecres19:30 – 21
PREP B2 2Preparació B2Divendres16 – 17:30

CURSOS LOW COST: Preu reduït, fins a 12 alumnes i horaris establerts

C1

El curs de C1 Teens correspon al nivell d’anglès per a obtenir el certificat de CAE de Cambridge. Normalment, aquest nivell s’assoleix entre 1r i 2n BAT.

El nivell C1 correspon a usuaris competents amb l’idioma, és a dir, capacitats per a tasques complexes de feina i estudis. És important recordar que el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès.

GrupCursDiesHores
C1.1 5C1.1DM + DJ20 – 21:30
C1.2 1C1.2Divendres17:30 – 19:30
C1.2 2C1.2DM + DJ17:30 – 19
C1.2 3C1.2DLL + DC17:30 – 19
C1.2 4C1.2DLL + DC9 – 10:30
C1.2 5C1.2Dissabte10 – 13

CURSOS LOW COST: Preu reduït, fins a 12 alumnes i horaris establerts

C2

El nivell C2 correspon a usuaris competents amb l’idioma, és a dir, capacitats per a tasques complexes de feina i estudis. És important recordar que el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès.
Grup Dies Hores
C2.1 Dissabte 10 – 12
C2.2 Divendres 19:30 – 21

Metodologia

A First Class seguim el que es coneix com a ‘Mètode Comunicatiu’ (Communicative Approach), la metodologia d’aprenentatge d’idiomes desenvolupada en els últims 30 anys i predominant a Europa i a la resta del món: Amb el ‘Mètode Comunicatiu’ els estudiants utilitzen la llengua que estudien des del primer dia de classe. Tot i que la gramàtica i el vocabulari s’estudiïn llegint i escrivint, l’èmfasi està en que els estudiants siguin capaços de comunicar-se, per això, les classes inclouen molta pràctica de comprensió oral  i conversa, sovint en parelles o en petits grups, maximitzant el temps de comprensió i conversa de cada estudiant.

Les classes són variades, dinàmiques i molt interactives. Les nostres aules estan equipades amb un projector interactiu. Els professors utilitzen jocs, textos interessants i material audiovisual per facilitar l’aprenentatge i assegurar l’assimilació.

Aprendre amb professors nadius ofereix, entre d’altres, l’avantatge d’un perfecte model de pronunciació i la selecció natural del vocabulari.

El nombre mínim d’alumnes per classe és de 3 i el màxim de 8 alumnes . Les classes petites asseguren la pràctica oral de cada estudiant i el seguiment del procés individual de cada un per part del professor.

Creiem en el “Descobriment Dirigit”, amb el que provoquem que siguin els mateixos alumnes els que treballant, en parelles o grups, descobreixin les regles gramaticals. És llavors quan el professor clarifica el que no s’entén. D’aquesta manera, gràcies al propi esforç, els alumnes recordaran les regles gramaticals per la seva relació activa en l’enteniment de la llengua, per descomptat, molt millor que escoltar passivament les explicacions.

Els nostres cursos estan clarament estructurats i programats. Cada nivell segueix un llibre, completat per un llibre d’exercicis. Els estudiants reben tasques setmanals per consolidar la feina feta a classe. Regularment, s’avalua el progrés de l’estudiant amb proves i exàmens.

Altres dades d'interès

  • Als nostres centres no hi ha quota de matrícula ni d’inscripció.
  • Tots els cursos estan impartits per professionals.
  • L’acadèmia us proporciona una carpeta, bossa i llibreta de manera gratuïta.
  • El curs escolar comença el dilluns 17 de setembre del 2018 i finalitza el 22 de juny del 2019.
  • Al llarg del curs us proposem diferents activitats complementàries tant pels alumnes com per als familiars, us informem a través de la nostra Newsletter mensual.
  • La preparació als exàmens oficials i reforç de l’assignatura de l’escola o institut en cas que necessiti ajuda són gratuïts.
  • Prova de nivell i assessorament lingüístic inclosos.
  • DOS informes d’avaluació que se us farem arribar per email.
  • Reunions periòdiques amb el professor/a per millorar la relació família – acadèmia, només cal reservar dia i hora en l’horari establert.
  • Som Centre PRETESTING i Centre Preparador d’Exàmens Oficials  de Cambridge i Centre examinador d’Oxford.
oxford
Close Menu