Anglès > Joves

Informació curs 2018 – 2019

Nivell adreçat a alumnes de 13 a 18 anys (edat aproximada).

Descripció / Objectius

Els cursos per a adolescents van des d’un nivell inicial als més avançats, seguint la progressió marcada per la normativa europea (CEFR). El nostre objectiu és dotar l’alumne de les estratègies i coneixements necessaris per poder utilitzar la llengua anglesa amb èxit tant en el seu entorn acadèmic i laboral com en l’àmbit personal. La nostra metodologia es basa en la immersió lingüística, una nombre  reduït  d’alumnes per grup (fins a 8) i la motivació de l’estudiant cap a la pràctica i l’aprenentatge de l’idioma.

Els diferents nivells estan dividits en dos cursos cada un, però sempre dependrà de l’alumne i de la seva motivació el progrés en el nivell de l’idioma

És important recordar que el Marc Comú Europeu  de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès. Comprèn 6 nivells de referència: tres blocs (nivell bàsic o A, independent o B i competent o C) que es divideixen al seu torn en dos subnivells, 1 i 2.

A2 TEENS

El curs d’A2 Teens correspon al nivell d’anglès per a obtenir el certificat de KET de Cambridge. Normalment, aquest nivell s’assoleix entre 1r i 2n d’ESO, i també correspon al nivell de Flyers de Young Learners. Aquest nivell es dona en el grup de Juniors al nostre Centre.

El nivell A2 correspon a usuaris bàsics de l’idioma, és a dir, usuaris capaços de comunicar-se en situacions quotidianes amb expressions d’ús freqüent i utilitzant vocabulari elemental.

GrupCursDiesHores
A2-1T 1A1.1 TEENSDLL + DC17:30 – 18:30
A2-1T 2A1.1 TEENSDM + DJ17:30 – 18:30
A2-1T 3A1.1 TEENSDivendres17:30 – 19:30
A2-2T 1A2.2 TEENSDLL + DC17:30 – 18:30
A2-2T 2A2.2 TEENSDM + DJ17:30 – 18:30
A2-2T 3A2.2 TEENSDivendres17:30 – 19:30
A2-2T 4A2.2Dissabte10 – 12

B1 TEENS

El curs de B1 Teens correspon al nivell d’anglès per a obtenir el certificat de PET de Cambridge. Normalment, aquest nivell s’assoleix entre 3r i 4t d’ESO. Actualment, aquest nivell és imprescindible per a poder obtenir qualsevol grau universitari.

Aquest nivell  correspon a usuaris independents amb l’idioma, és a dir, que compten amb la fluïdesa necessària per comunicar-se sense esforç amb parlants nadius.

Grup Curs Dies Hores
B1-1T 1 B1.1 TEENS Dilluns 16 – 18
B1-1T 2 B1.1 TEENS Dilluns 17:30 – 19:30
B1-1T 3 B1.1 TEENS DLL + DC 17:30 – 18:30
B1-1T 4 B1.1 TEENS DM + DJ 17:30 – 18:30
B1-1T 5 B1.1 TEENS Divendres 17:30 – 19:30
B1-1T 6 B1.1 TEENS Dissabte 10 – 13
B1-2T 1 B1.2 TEENS DLL + DC 17:30 – 18:30
B1-2T 2 B1.2 TEENS DM + DJ 17:30 – 18:30
B1-2T 3 B1.2 TEENS Divendres 16 – 18
B1-2T 4 B1.2 TEENS Dissabte 10 – 12

B2 TEENS

El curs de B1 Teens correspon al nivell d’anglès per a obtenir el certificat de FCE de Cambridge. Normalment, aquest nivell s’assoleix entre 3r i 4t d’ESO/ 1r i 2n BAT.

El nivell B2 correspon a usuaris independents amb l’idioma, és a dir, que compten amb la fluïdesa necessària per comunicar-se sense esforç amb parlants nadius. És important recordar que el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès.

Grup Curs Dies Hores
B2.1 1 B2.1 DLL + DC 16 – 17:30
B2.1 2 B2.1 Dilluns 17:30 – 19:30
B2.1 3 B2.1 DLL + DC 19 – 20:30
B2.1 4 B2.1 Divendres 16 – 18
B2.1 5 B2.1 Divendres 17:30 – 19:30
B2.1 6 B2.1 Dissabte 10 – 13
B2.1 J B2.1 JUNIORS Divendres 17:30 – 19:30
B2.2 1 B2.2 DLL + DC 10:30 – 12
B2.2 2 B2.2 Dilluns 17:30 – 19:30
B2.2 3 B2.2 DLL + DC 17:30 – 19
B2.2 4 B2.2 DLL + DC 19:30 – 21
B2.2 5 B2.2 DM + DJ 17:30 – 19
B2.2 6 B2.2 DM + DJ 19:30 – 21
B2.2 7 B2.2 DLL + DC 20 – 21:30
B2.2 8 B2.2 Divendres 17:30 – 19:30
B2.2 9 B2.2 Dissabte 10 – 13
CURSOS LOW COST: Preu reduït, fins a 12 alumnes i horaris establerts

C1 TEENS

El curs de C1 Teens correspon al nivell d’anglès per a obtenir el certificat de CAE de Cambridge. Normalment, aquest nivell s’assoleix entre 1r i 2n BAT.

El nivell C1 correspon a usuaris competents amb l’idioma, és a dir, capacitats per a tasques complexes de feina i estudis. És important recordar que el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès.

Grup Curs Dies Hores
C1.1 1 C1.1 Divendres 16 – 18
C1.1 2 C1.1 Divendres 17:30 – 19:30
C1.1 3 C1.1 DLL + DC 16 – 17:30
C1.1 4 C1.1 DM + DJ 17:30 – 19
C1.1 5 C1.1 DM + DJ 20 – 21:30
C1.2 1 C1.2 Divendres 17:30 – 19:30
C1.2 2 C1.2 DM + DJ 17:30 – 19
C1.2 3 C1.2 DLL + DC 17:30 – 19
C1.2 4 C1.2 DLL + DC 9 – 10:30
C1.2 5 C1.2 Dissabte 10 – 13
CURSOS LOW COST: Preu reduït, fins a 12 alumnes i horaris establerts

Metodologia

A First Class seguim el que es coneix com a ‘Mètode Comunicatiu’ (Communicative Approach), la metodologia d’aprenentatge d’idiomes desenvolupada en els últims 30 anys i predominant a Europa i a la resta del món: Amb el ‘Mètode Comunicatiu’ els estudiants utilitzen la llengua que estudien des del primer dia de classe. Tot i que la gramàtica i el vocabulari s’estudiïn llegint i escrivint, l’èmfasi està en que els estudiants siguin capaços de comunicar-se, per això, les classes inclouen molta pràctica de comprensió oral  i conversa, sovint en parelles o en petits grups, maximitzant el temps de comprensió i conversa de cada estudiant.

Les classes són variades, dinàmiques i molt interactives. Les nostres aules estan equipades amb un projector interactiu. Els professors utilitzen jocs, textos interessants i material audiovisual per facilitar l’aprenentatge i assegurar l’assimilació.

Aprendre amb professors nadius ofereix, entre d’altres, l’avantatge d’un perfecte model de pronunciació i la selecció natural del vocabulari.

El nombre mínim d’alumnes per classe és de 3 i el màxim de 8 alumnes . Les classes petites asseguren la pràctica oral de cada estudiant i el seguiment del procés individual de cada un per part del professor.

Creiem en el “Descobriment Dirigit”, amb el que provoquem que siguin els mateixos alumnes els que treballant, en parelles o grups, descobreixin les regles gramaticals. És llavors quan el professor clarifica el que no s’entén. D’aquesta manera, gràcies al propi esforç, els alumnes recordaran les regles gramaticals per la seva relació activa en l’enteniment de la llengua, per descomptat, molt millor que escoltar passivament les explicacions.

Els nostres cursos estan clarament estructurats i programats. Cada nivell segueix un llibre, completat per un llibre d’exercicis. Els estudiants reben tasques setmanals per consolidar la feina feta a classe. Regularment, s’avalua el progrés de l’estudiant amb proves i exàmens.

Altres dades d'interès

  • Als nostres centres no hi ha quota de matrícula ni d’inscripció.
  • Tots els cursos estan impartits per professionals.
  • L’acadèmia us proporciona una carpeta, bossa i llibreta de manera gratuïta.
  • El curs escolar comença el dilluns 17 de setembre del 2018 i finalitza el 22 de juny del 2019.
  • Al llarg del curs us proposem diferents activitats complementàries tant pels alumnes com per als familiars, us informem a través de la nostra Newsletter mensual.
  • La preparació als exàmens oficials i reforç de l’assignatura de l’escola o institut en cas que necessiti ajuda són gratuïts.
  • Prova de nivell i assessorament lingüístic inclosos.
  • DOS informes d’avaluació que se us farem arribar per email.
  • Reunions periòdiques amb el professor/a per millorar la relació família – acadèmia, només cal reservar dia i hora en l’horari establert.
  • Som Centre PRETESTING i Centre Preparador d’Exàmens Oficials  de Cambridge i Centre examinador d’Oxford.
oxford
Close Menu