CAE- Certificate in Advanced English (C1) / CPE - Proficiency (C2)

Els nivells més avançats en anglès són el Certificate in Advanced English (CAE) i el Certificate of Proficiency in English (CPE). Un cop assolit aquest nivell de coneixement de la llengua, l'alumne és capaç de comprendre perfectament textos complexos, expressar-se amb molta fluïdesa i pot realitzar escrits de nivell professional.

 

 

 HORARIS   

CAE 1r ANY

DIA

HORARI

DISPONIBILITAT

DILLUNS – DIMECRES

18:30 – 20:00

 

DIMARTS - DIJOUS

16:30 – 18:00

 

DIMARTS - DIJOUS

17:30 – 19:00

 

DIMARTS - DIJOUS

19:30 – 21:00

 

DISSABTE

10:00 – 13:00

 

 

 

CAE 2n ANY

DIA

HORARI

DISPONIBILITAT

DILLUNS – DIMECRES

16:00 – 17:30

 

DIMARTS - DIJOUS

9:30 - 11:00

 

DIMARTS - DIJOUS

20:00 – 21:30

 

DISSABTE

10:00 – 13:00

 

 

CPE

DIA

HORARI

DILLUNS – DIMECRES

19:30 – 21:00