Oxford test of English

Exàmens estàndard o examen únic

A simple vista, la principal diferència la trobem en què les proves de Cambridge avaluen el nivell de coneixements a través d’uns exàmens estàndard (el KET, el PET, EL FCE, el CAE i el CPE) en canvi Oxford aposta per un únic examen que permet a l’alumne conèixer el seu nivell i certifica, de moment, els nivells A2, B1i B2 segons el Marc Europeu de Referència de les Llengües.

Amb Oxford ningú aprova o suspèn

Oxford Test of English és un examen 100% online en el què s’assegura que no fa falta una preparació específica ja que ningú aprova o suspèn. En el cas de no aconseguir la qualificació desitjada en un o més mòduls, es podrà realitzar per separat.
 
Cambridge permet poder fer l’examen de manera informatitzada o a mà, al gust de la persona que s’examina i segons la data que es vulgui examinar.

Durada de l’examen

En aquest cas el gran beneficiat és Oxford. La duració dels seus exàmens és de dues hores mentre que Cambridge dura com a mínim 3 hores i 30 minuts. 
 
El temps d’espera dels resultats també varia, amb Oxford tens el resultat a les dues setmanes igual que Cambridge amb la versió ordinador però si esculls la opció de paper, tardes entre quatre i sis setmanes. 
 
Els dos exàmens consten de quatre mòduls  (Reading, Writing, Listening i Speaking).
 
Com ho organitza Cambridge?
 – Reading & Use of English (a partir de FCE): demostra que ets capaç d’entendre els textos i publicacions com llibres, revistes i de resoldre exercicis de gramàtica. 
– Writing: demostra que ets capaç d’escriure diferents tipus de texts com informes, cartes, email o assajos.
– Listening: demostra que ets capaç d’entendre diferents materials orals com notícies i converses quotidianes. 
– Speaking: demostra que ets capaç de comunicar-te cara a cara i de manera eficaç. Aquesta prova es realitza de forma conjunta amb un company. 
 
Depenent del nivell de t’examinis en cada mòdul hi ha més quantitat de parts, això fa que l’examen duri més. 
 
Com ho fa Oxford? 
Durant tot l’examen, pots veure el teu progrés, així com el temps disponible (un total de dues hores) i el que ja has consumit. És un examen adaptatiu, per tant, en funció de les respostes que vas registrant, el nivell de la comprensió lectora i auditiva va variant per pujar el grau de dificultat. 
 
Al ser 100% online, la manera d’examinar varia una mica: 
 
– Reading: com a Cambridge, et trobes amb texts de diferents complexitat i llargària. Hauràs de demostrar tant la comprensió com la coherència i organització del text per identificar les opinions o propòsits de l’autor. 
– Writing: has de realitzar dues proves en les que has de demostrar la teva capacitat d’estructurar, sintetitzar i el teu nivell de vocabulari i de gramàtica.
– Listening: escoltes converses i discursos on et preguntaran les idees principals dels temes i detectar detalls concrets de les gravacions.
– Speaking: mitjançant gravacions de veu, has de respondre a diferents preguntes que et plantejarà l’ordinador, proporcionant exemples adequats al context, amb un discurs extens on demostraràs el teu potencial comunicatiu.
 
 
A pesar de les diferències els dos exàmens són de qualitat i acrediten el teu nivell d’anglès i el que és més important, tenen la mateixa validesa alhora de demostrar els teus coneixements a les diferents entitats que se’t demana. Si consulteu a la web que us hem posat anteriorment, teniu que la Universitat Rovira i Virgili és una de les institucions que reconeixen aquesta titulació.

 

Close Menu