Summer Courses

Reforç

De l'1 al 31 de juliol

  • EN GRUP:

Primària → 7€/hora

ESO → 8€/hora

BAT → 9€/hora

Bono 25h → 150€

Bono 25h → 175€

Bono 25h → 200€

Condicions:

  • Grups de fins a 6 alumnes.
  • El material NO està inclòs; cada alumne ha de portar la feina que li ha facilitat l’escola o institut per recuperar l’assignatura o bé portardiferents quadernets per tal de repassar el curs.
  • PARTICULARS:

    BONO 10 (10 sessions 1 hora)→ 260€

    BONO 9 (9 sessions 1.5 hores)→ 351€

Close Menu