Oxford test of english logo

Exàmens estàndard o examen únic

A diferència de Cambridge, les proves d’Oxford aposten per un únic examen.

Aquest permet a l’alumne conèixer el seu nivell i certifica, actualment, els nivells A2, B1 i B2, segons el Marc Europeu de Referència de les Llengües.

Vols saber com és l’examen?

Pots accedir al següent enllaç per veure una demo de l’examen real, així veuràs el funcionament de la prova en les seves quatre competències. Tot i representar un examen real, aquesta demo no certifica el nivell que s’assoleixi, i es pot abandonar en qualsevol moment.

 

Amb Oxford ningú aprova o suspèn

L’Oxford Test of English és un examen 100% online en el qual s’assegura que no cal una preparació específica ja que ningú aprova o suspèn. 

En el cas de no aconseguir la qualificació desitjada en un o més mòduls, aquests es podran realitzar novament per separat.
 

Durada de l’examen

La durada dels exàmens d’Oxford és de 2 hores. 

Així mateix, el temps d’espera dels resultats en l’examen d’Oxford és d’unes 2 setmanes.
 
 
 
Estructura dels exàmens d’Oxford

Els exàmens d’Oxford segueixen la següent estructura:

Reading: presenta textos de diferents complexitats i llargàries. Has de demostrar tant la comprensió com la coherència i organització del text per tal d’identificar les opinions o propòsits de l’autor. Té una durada de 30 minuts.

Writing: inclou dues proves en les quals has de demostrar la teva capacitat d’estructurar i sintetitzar el missatge a transmetre, així com el teu nivell de vocabulari i gramàtica. Té una durada de 45 minuts.

Listening: consisteix en un nombre de converses i discursos sobre els quals se’t realitzen qüestions relacionades amb la seva temàtica. Així mateix, caldrà que hi detectis detalls o referències concretes. Té una durada de 30 minuts.

Speaking: mitjançant gravacions de veu, proposa diferents preguntes a les quals has de respondre, tot proporcionant exemples adequats al context, amb un discurs extens on pots demostrar el teu potencial comunicatiu. Té una durada de 15 minuts.

 

Durant tot l’examen, pots veure el teu progrés, així com el temps disponible (un total de 2 hores) i el que ja ha transcorregut. Es tracta d’un examen adaptatiu. Per tant, les teves respostes correctes provocaran que incrementi el grau de dificultat de l’examen.

 

 

Close Menu