DELF-DALF

Modalitats d’exàmen

Els exàmens DELF-DALF consten de quatre modalitats diferents, dividits en nivells, seguint el Marc europeu comú de referència per a les llengües, amb exàmens de nivell A1.1, A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Convocatòries segons la modalitat

Els exàmens DELF-DALF tenen múltiples convocatòries, segons la modalitat escollida.

En el cas de no aconseguir la qualificació desitjada en un o més mòduls, aquests es podran realitzar novament per separat.
 • DELF Prim: Dues convocatòries anuals (maig i juny).
 
 • DELF Junior: Tres convocatòries anuals (febrer, juny i octubre).
 
 • DELF Escolar: Una convocatòria anual (finals d’abril)
 
 • DELF: Quatre convocatòries anuals (febrer, juny, setembre i octubre).
 
 • DALF: Quatre convocatòries anuals (febrer, juny, setembre i octubre).
 
 
 
Troba l’examen que més s’adequa a tu

Els exàmens DELF, Diplôme d’études en langue française (Diploma d’Estudis en Llengua Francesa), es diferencien en quatre modalitats, junt amb l’examen DALF que engloba els estudis avançats de l’idioma francès.

 • DELF Prim: Aquesta modalitat engloba els nivells A1.1, A1 i A2, enfocats a alumnes de primària. L’examen avalua les quatre destreses: comprensió oral, comprensió escrita, producció oral i producció escrita.
 
 • DELF Junior: Engloba els nivells A1, A2, B1 i B2 del marc comú europeu de referència per les llengües, enfocats als alumnes de secundària. Aquest examen avalua les quatre destreses: comprensió oral, comprensió escrita, producció oral i producció escrita. Aquesta modalitat és d’accés lliure, és a dir, qualsevol estudiant de secundària es pot inscriure.
 
 • DELF Escolar: Engloba els nivells A1, A2, B1 i B2 del marc comú europeu de
  referència per les llengües, enfocats als alumnes de secundària. Aquest
  examen avalua les quatre destreses: comprensió oral, comprensió escrita,
  producció oral i producció escrita. Aquesta modalitat NO és d’accés
  lliure
  , és a dir, només els alumnes de centres adscrits poden ser inscrits en aquesta modalitat.
 
 • DELF: Tots aquells adults i joves, que ja no siguin estudiants d’educació secundària, interessats poden optar per aquesta modalitat, que engloba els nivells A1, A2, B1 i B2. Aquest examen avalua les quatre destreses: comprensió oral, comprensió escrita, producció oral i producció escrita.
 
 • DALF: El DALF, Diplôme approfondi de langue française (diploma avançat de llengua francesa), engloba els nivells C1 i C2, nivells avançats del marc comú europeu de referència per les llengües. L’examen està obert a tot el públic, però no es recomana als menors de 16 anys a causa del nivell. Aquest examen avalua les quatre destreses: comprensió oral, comprensió escrita, producció oral i producció escrita.

Close Menu