GOETHE

Exàmens per nivells

Els exàmens de l’Institut Goethe segueixen el Marc Europeu comú de Referència per a les Llengües, presentant exàmens per als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Segons l’edat es recomanen diferents nivells, tot i que no és necessari tenir aquesta edat mínima per realitzar les proves. Es duen a terme tres convocatòries anuals per tots els nivells: una durant l’hivern, una durant l’estiu i una última durant la tardor.

Examen complet o per competències individuals

Goethe permet realitzar l’examen del nivell escollit de forma completa, o examinant les quatre competències (hören, lesen, schreiben, sprechen) en diferents convocatòries. Una vegada se superen totes les competències d’un nivell, es rep el certificat d’aquest.

 

Durada de l’examen

La durada dels exàmens de Goethe varia segons el nivell i la competència d’aquest. Cada competència s’examina per separat, amb petits descansos entre cada part. Sovint es pot arribar a realitzar l’examen en dos dies, a decisió del centre examinador. Aproximadament, les proves poden tenir una durada d’entre 1 hora i 15 minuts a 3 hores i 30 minuts, segons el nivell.

Estructura dels exàmens de Goethe

Els exàmens de Goethe segueixen la següent estructura:

  •  Comprensió oral (hören):  demostra que ets capaç d’entendre diferents materials orals, com ara notícies i converses quotidianes.
  •  Comprensió escrita (lesen): demostra que ets capaç d’entendre textos i publicacions, com ara llibres i revistes, i de resoldre exercicis de gramàtica.
  • Expressió escrita (schreiben): demostra que ets capaç d’escriure diferents tipus de textos, com ara informes, cartes, correus electrònics o assajos.
  • Expressió oral (sprechen): demostra que ets capaç de comunicar-te cara a cara i de manera eficaç. Aquesta prova es realitza de forma conjunta amb un company.
 
  LESEN
(Comprensió escrita)
SCHREIBEN
(Expressió escrita)
HÖREN
(Comprensió oral)
SPRECHEN
(Expressió oral)
TOTAL EDAT MÍNIMA RECOMANADA
A1 20 minuts 20 minuts 20 minuts 15 minuts 75 minuts
(1 hora 15 minuts)
QUALSEVOL
A2 30 minuts 30 minuts 30 minuts 15 minuts 105 minuts
(1 hora 45 minuts)
QUALSEVOL
B1 65 minuts 60 minuts 40 minuts 15 minuts 180 minuts
(3 hores)
12 ANYS
B2 65 minuts 75 minuts 40 minuts 15 minuts 195 minuts
(3 hores 15 minuts)
15 ANYS
C1 70 minuts 80 minuts 40 minuts 15 minuts 205 minuts
(3 hores 25 minuts)
16 ANYS
C2 80 minuts 80 minuts 35 minuts 15 minuts 210 minuts
(3 hores 30 minuts)
18 ANYS
Close Menu