Metodologia

La nostra acadèmia sempre s’ha caracteritzat per l'aplicació de mètodes actius en què es dóna més importància a la comprensió i a la producció de l'Idioma estranger des d'edats molt joves .

L'objectiu de les classes és desenvolupar la capacitat de processar, comprendre i produir informació en un altre idioma, estimulant el pensament creatiu i l'autoavaluació.

Encara que la dimensió gramatical, la lectura i escriptura en anglès són importants, la nostra acadèmia dóna especial rellevància a l'aspecte oral i a la competència comunicativa en l'idioma estranger. Intentem crear un entorn d'immersió amb els alumnes parlant en anglès des del primer moment. Aquesta dinàmica estimula la motivació i afavoreix l'espontaneïtat necessària per a un bon desenvolupament de la fluïdesa en anglès.

Els cursos d’anglès a partir de l’A2 tenen un professor de conversa que els ajuda a desenvolupar la part oral. Aquest professor els treu de la classe per parelles un cop a la setmana i els exposa a situacions orals reals i, d’aquesta manera, l’alumne pot adonar-se dels errors i millorar la capacitat d’autoavaluació.

Oferim un ensenyament de qualitat i individualitzat, en el qual cada alumne/a desenvoluparà les seves capacitats comunicatives al seu ritme, d'una forma activa i, per tant, motivant .

Per a la formació dels grups es té en compte l'edat i el nivell dels alumnes. Aquests grups són reduïts i se seleccionen els recursos, tècniques i activitats més adequats per a cada un/a. Evidentment , per als més petits, l'enfocament és, a més, actiu i lúdic utilitzant el conte com a fil conductor .

  metodo

GRUPS REDUÏTS

A First Class creiem que la millor manera d'aprendre l'idioma és en grups reduïts d’alumnes, per tant el nombre màxim és de 8 alumnes per classe i sempre amb professors nadius o/i professionals titulats; d’aquesta manera, els professionals poden prestar molta més atenció als problemes específics de cada alumne. Les classes sempre s'imparteixen en anglès i són molt participatives i amenes. Els alumnes milloren sobretot la seva seguretat i fluïdesa a l'hora de parlar.  

GRUPS PETITS TANCATS

Igualment oferim la possibilitat d'impartir classes a grups tancats de 2 a 4 alumnes per a aquelles persones que vulguin fer classes amb amics o coneguts . En aquest cas sempre adaptem el contingut de les classes sol·licitat pel grup (preparació d'exàmens, conversa , anglès per a negocis o treball). 

CLASSES PARTICULARS

Les nostres classes particulars són famoses per la seva eficàcia i el seu preu, relació preu-qualitat sense competència. Aquest tipus de classes és especialment útil per a alumnes que no disposin de molt temps i vulguin aprofitar al màxim el seu temps de classe. El nostre mètode es basa amb la formació integral de l’alumne per tal que aquest assoleixi un objectiu essencial: capacitar l'alumne a que aprengui a aprendre. 

PREPARACIÓ D'EXÀMENS

Som especialistes en la preparació d'exàmens, t'ajudem i et donem els millors consells perquè puguis aprovar. Examens de Cambridge, EOI (anglès), DELF i DALF, EOI (francès), Goethe Institute, EOI (alemany) i DELE (espanyol)

 

 

La nostra acadèmia sempre s’ha caracteritzat per  l'aplicació de mètodes actius en què es dóna més importància a la comprensió i a la producció de l'Idioma estranger des d'edats molt joves .

L'objectiu de les classes és desenvolupar la capacitat de processar , comprendre i produir informació en un altre idioma , estimulant el pensament creatiu i l'autoavaluació.

Encara que la dimensió gramatical ,  la lectura i escriptura en anglès són importants , la nostra acadèmia dóna especial rellevància a l'aspecte oral i a la competència comunicativa en l'idioma estranger. Intentem crear un entorn d'immersió amb els alumnes parlant en anglès des del primer moment. Aquesta dinàmica estimula la motivació i afavoreix l'espontaneïtat necessària per a un bon desenvolupament de la fluïdesa en anglès.

Els cursos d’anglès a partir de l’A2 tenen un professor de conversa que els ajuda a desenvolupar la part oral. Aquest professor els treu de la classe per parelles un cop a la setmana i els exposa a situacions orals reals i, d’aquesta manera l’alumne pot adonar-se dels errors i millorar la capacitat d’autoavaluació.

Oferim un ensenyament de qualitat i individualitzat , en el qual cada alumne / a desenvoluparà les seves capacitats comunicatives al seu ritme , d'una forma activa i per tant , motivant .

Per a la formació dels grups es té en compte l'edat i el nivell dels alumnes . Aquests grups són reduïts i es seleccionen els recursos , tècniques i activitats més adequats per a cada un/a. Evidentment , per als més petits , l'enfocament és, a més, actiu i lúdic utilitzant el conte com a fil conductor .