Cursos d'Anglès

A First Class Idiomes i Formació oferim classes des de ben petits. Una manera d'harmonitzar l'aprenentatge de les diferents llengües que ens envolten avui en dia. La nostra metodologia s'adapata a les diferents edats i nivells. 

     

Al nivell KEY o també conegut com KET (Key English Test) tenim l'objectiu que els nostres alumnes aconsegueixin un aprenentatge que els permeti comunicar-se en situacions senzilles, entendre textos curts i poder comprendre instruccions senzilles.

     

Aquest nivell també és conegut com PET i, en aquest cas, els alumnes assoleixen un nivell intermig que els permetrà viatjar, estudiar o treballar a l'estranger.

     

El nivell FCE està pensat per proporcionar als nostres alumnes la capacitat en l'ús de l'anglès oral i escrit a un nivell intermedi-avançat per aplicar-lo tan a en l'entorn laboral com een situacions quotidianes.

    

 Els nivells més avançats en anglès són el Certificate in Advanced English (CAE) i el Certificate of Proficiency in English (CPE). Un cop assolit aquest nivell de coneixement de la llengua, l'alumne és capaç de comprendre perfectament textos complexos, expressar-se amb molta fluïdesa i pot realitzar escrits de nivell professional. 

     

A First Class Idiomes i Formació oferim l'opció de cursar classes particulars per aprendre l'anglès de forma més personalitzada i amb un seguiment mes exhaustiu de l'evolució de l'alumne i les seves capacitats. 

    

Subcategories