La classe de Juniors A2 Flyers de la teacher Inés Arnau han acabat la unitat 2 amb un listening!

En aquesta segona unitat han treballat temari relacionat amb l’escola, les assignatures i horaris. També han après a escriure definicions i entendre descripcions relacionades amb els temes mencionats.

A wonderful job, students!

Close Menu