La demanda de professionals amb un nivell d’anglès alt és cada vegada més gran. Les empreses demanen candidats cada vegada més competitius i tenen en compte més criteris per triar. Una excel·lent manera de crear un factor de diferenciació és certificar el nivell d’anglès que es té amb un Certificat de Cambridge.

Els Exàmens de Cambridge són proves que avaluen el nivell d’anglès. Des del més elemental,  KET (Key English Test) i PET (Preliminary English Test) fins als més apreciats FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English ) i CPE (Certificate of Proficiency in English). Aquests exàmens cobreixen 5 dels 6 nivells del Marc Comú Europeu de Llengües – escala que s’utilitza en tota Europa per comprovar el coneixement de diferents llengües -.

Si bé el KET i el PET solen ser bons per introduir-se al món dels exàmens de Cambridge, els certificats que més valor aporten a una persona buscant feina són el FCE i el CAE. El primer és un examen de nivell Upper-intermediate (B2 del Marc Comú). en aquest nivell la comunicació es desenvolupa amb molta fluïdesa i el vocabulari i nivell de correcció gramatical és perfecte, fins i tot, per començar a treballar en un altre país. Ara, si el que realment busques és  diferenciar-te, el més recomanable és que facis – un cop hagis aprovat el FCE – el certificat d’advanced (CAE). El CAE conserva la mateixa estructura que el FCE però imposa criteris de correcció més elevats, aquest segon examen correspon a un nivell Advanced (C1 en el Marc Comú). Una llum final del camí és el CPE, amb el qual aconseguiries realment un nivell que molt pocs persones poden arribar, amb un vocabulari molt ric i un nivell d’expressió gairebé superior al d’un parlant nadiu mitjà.

Els avantatges d’aquests certificats són molts. Des del moment que un es presenta a una feina  tenint aquest certificat en el seu curriculum , es crea una imatge positiva si s’indica el nivell d’anglès: El certificat del FCE és  “nivell intermedi alt” que simplement indica l’omnipresent “Anglès Mitjà”. Un altre avantatge és que aquests certificats estan recolzats directament per la universitat de Cambridge, el que garanteix un procés d’avaluació molt rigorós, la qual cosa els ha generat molta acceptació en l’àmbit laboral. Finalment, cal no oblidar que els certificats de Cambridge no tenen data de caducitat, però això sí, cal sempre donar-li un manteniment a l’anglès si no s’usa molt en el treball!

Close Menu